Weboldal címe
Weboldal alcíme
Fejléc cím szövege
Lorem ipsum


Kedves Sportolók,
Kedves, Sportbarátok,

Szomorúan kell bejelentenünk, hogy a WUAP Világbajnokságot, amelyet idén október 11.-17.-ig Magyarországon kellett volna megrendeznünk, a járványügyi helyzet  miatt a WUAP vezetősége törölte.
A járványügyi helyzet, amely nemcsak Európában, hanem az egész világon korlátozza rengeteg ember utazását különböző szanckiókkal.  Tiszteletben kell tartanunk azokat a szabályokat, amelyeket jelenleg az egyes országok szabnak meg a polgárok egészségének védelme érdekében, és ragaszkodnak hozzájuk. Nem lenne igazságos, ha ragaszkodnánk ahhoz, hogy a promóter népszerűsítse azokat a bajnokságokat, amelyeken a legtöbb sportoló számára elérhetetlen.
Egy nagy család vagyunk, akik minden egyes tagot tisztelnek. Valamint mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy mindenkinek az egészsége a legfontosabb.
Úgy gondoljuk, hogy minden sporttárs el tudja fogadni a döntést, kérlek Te is légy megértő!
Magyarország az idei lemondott rendezvény pótlásaként is lehetőséget kért a 2021-es világbajnokság megrendezésére. A WUAP vezetősége tárgyal a 2021-es és 2022-es versenypromóterekkel.
A frissített naptárról szóló tájékoztatást 2020. szeptemberében tesszük közzé.

Köszönjük a megértést!


Rudolf Siska, Meinhard Shröder, Stephen Parkhurst


Dear Athletes,
​Dear Sports Friends,
With sadness we have to announce the WUAP World Championships, which should have been held this year on the date 11. – 17. October in Hungary have been cancelled.
The epidemiological situation, which does not allow a lot of people not only in Europe but the whole world to travel is one of the main reasons the promoter together with WUAP leadership has decided for this step. We need to respect the rules, which are set currently by each country to protect the health of citizens and are forcing to adhere to them. It would not be fair, if we would insist on having the promoter promote the Championships on which it would not be possible for most athletes to take part.
We are one big family, which respects each and every member. Also we all are aware that the health of everyone is the highest priority.
We believe you can accept this decision.
Hungary also requested the opportunity to promote the World Championships in 2021 as replacement for this year's cancelled event. WUAP leadership is negotiating with promoters for competitions in 2021 and 2022.
Information about the refreshed calendar will be published during September 2020.


Thank you!​Rudolf Siska, Meinhard Shröder, Stephen Parkhurst

Tisztelt Sportolók, Sportbarátok!

"A teljesítőképességünk határa sokkal messzebb van annál, mint amit gondolunk magunkról."

Engedjék meg, hogy Kemény Dénes szavaival köszöntsem Önöket itt, Miskolcon. A válogatott vízilabdázó, vízilabdaedző szavaival, aki szövetségi kapitányként számtalanszor vitte csapatát az olimpiai, Európa- és világbajnoki címig, és akinek nevét városunkban sportuszoda viseli.

Azt, hogy mennyi igazság van ebben az egyetlen, rövidke mondatban, Önök bizonyítják a legjobban. Újabb és újabb célok kitűzésével, teljesítésével, és a külső szemlélő számára olykor elképzelhetetlenül nehéz súlyok emelésével.

És Önökhöz hasonlóan bizonyítja Miskolc városa is, időről időre. Azzal, hogy nehézipari múltját maga mögött hagyva, hosszú évek kitartó munkájával újjá tudott születni, a szürke iparváros helyett immár a nyitott kapuk, a turisztikai, gasztronómiai különlegességek és a közösséget építő kultúra városaként. Többszörösen is átlépve teljesítőképessége határain.

És épp ez az, amire a sport tanít, ez az, amire az Önök teljesítménye sarkall. Kitartásra, fegyelemre, és arra, hogy nem lehet, nem szabad feladni. Arra, hogyan lehet tisztességes küzdelemben, kemény munkával elérni az első helyet, és hogyan kell méltósággal, és még több erőt merítve viselni azt, ha ez olykor nem sikerül.

Büszkék vagyunk rá, hogy itt, a varázslatosan szép Bükk-hegység, Lillafüred és Miskolctapolca ölelésében, a Diósgyőri vár tövében a mi városunk olyan hely, ahol a sport nem egyszerű időtöltés, hanem életforma. Közösségteremtő és közösségszervező erő.

És büszkék vagyunk arra is, hogy Mészáros László, többszörös Európa- és világbajnok erőemelő és csapata munkájának köszönhetően a World Championship Hungary 2020-nak Miskolc adhat otthont.

Mészáros László egy korábbi interjújában azt mondta: „a csúcsok azért születnek, hogy megdöntsék őket”. Nos, én sok megdöntött csúcsot, jó versenyzést és jó szurkolást kívánok Önöknek, és köszönöm, hogy azt az egy hetet itt töltik velünk, Miskolcon!


Veres Pál
​Miskolc MJV polgármestere

Dear Athletes, Dear Sports Friends!

"The limit of our performance is far beyond what we think of ourselves."


Allow me to welcome you here in Miskolc using the words of Mr. Dénes Kemény, the Hungarian national water polo player and trainer who, as the Hungarian national coach, trained his team countless of times to achieve the Olympic, European and World Championship titles, and whose name the sports pool in our city bears.

How much truth there is in this single, short sentence is best proved by you by keeping setting and accomplishing new goals, and lifting weights that are sometimes unimaginably heavy for the outside observer.

And like you, the city of Miskolc also proves the same from time to time. By being able to be reborn with many years of hard work, leaving behind its heavy industrial past, it is now a city of open gates, tourist, gastronomic specialties and community-building culture instead of the former grey industrial city. Multiplying the limits of its performance.

And that’s exactly what sport teaches, that’s what your performance stimulates. Perseverance, discipline, and the fact that you can’t, you mustn’t give up. How to achieve first place with hard work in a fair fight, and how to bear it with dignity and even more strength if you sometimes fail.

We are proud that here, surrounded by the magically beautiful Bükk Mountains, Lillafüred and Miskolctapolca, at the foot of Diósgyőr Castle, our city is a place where sport is not an easy pastime, but a way of life. Force that builds and organises community.

And we are also proud that Miskolc can host the World Championship Hungary 2020, thanks to the work of Mr. László Mészáros, the multiple European and world championships medalist powerlifter and his team,.
In an earlier interview, Mr. Mészáros said: "the records are set up to be smashed". Well, I wish you a lot of smashed records, good competition and good support, and thank you for spending that one week with us here in Miskolc!Pál Veres
​Mayor